ផ្ទះវីឡាសម្រាប់លក់

$3.8M

Detail

Updated on October 12, 2022 at 7:57 am

 • Property ID: 00540
 • ទំហំដី

  1076m2

 • បន្ទប់គេង

  24

 • បន្ទប់ទឹក

  27

Description

ទំហំដី: 40m x 30m

ទំហំក្នុងប្លង់រឹង: 1076m2

ចំនួនជាន់: 2

បន្ទប់គេង: 25

បន្ទប់ទឹក: 27

សម្ភារះមួយចំនួន

ID: #BRM50228

Address

 • City: Boeung Kak 2, Tuol Kouk
 • State/county: Phnom Penh
 • Country: United States

Similar Properties

 • ទំហំអគារ 7.4m x 21m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   ផ្ទះ, សម្រាប់លក់

  $720,000
 • ទំហំអគារ 7.4m x 21m
  • បន្ទប់គេង

   4

   បន្ទប់ទឹក

   5

   ផ្ទះ, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 177m2
 • ទំហំអគារ 8m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   2

   បន្ទប់ទឹក

   8

   ផ្ទះ, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 177m2
 • ទំហំអគារ 8m x 16m
  • បន្ទប់គេង

   2

   បន្ទប់ទឹក

   8

   ផ្ទះ, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 15.5m x 25m
 • ទំហំអគារ 12m x 17.7m
  • បន្ទប់គេង

   11

   បន្ទប់ទឹក

   9

   ផ្ទះ, សម្រាប់លក់

  $4,000/m2
 • ទំហំដី 15.5m x 25m
 • ទំហំអគារ 12m x 17.7m
  • បន្ទប់គេង

   11

   បន្ទប់ទឹក

   9

   ផ្ទះ, សម្រាប់លក់

 • ទំហំដី 8m x 14m
  • បន្ទប់ទឹក

   4

   ផ្ទះ, សម្រាប់លក់

  $1.4M
 • ទំហំដី 8m x 14m
  • បន្ទប់ទឹក

   4

   ផ្ទះ, សម្រាប់លក់


  PREVIOUS PROPERTY

  វីឡាសម្រាប់ជួល

  NEXT PROPERTY

  អគារអាផាតិមិនសម្រាប់ជួល